Vá?ení obchodní partne?i,

   firma BOAN pneu s.r.o. pro vás p?ipravila v sekci „Velkoobchod“, na našich webových stránkách www.boan.sk , mo?nost nahlédnutí do skladových zásob na našich pobo?kách, který bude aktualizován 3x denn? tak, aby Vám co nejvíce usnadnila p?ehled dostupnosti pneumatik. Samoz?ejm?, pokud Vámi po?adovaná pneumatika není na našich skladech, prosím kontaktujte nás a my ji prov??íme u našich dodavatelú.

   Dále jsou v této sekci umíst?ny aktuální cenníky ve formátu .xls, které obsahují list ?.1 (podmínky), kam zadáte vaše aktuální slevy, které Vám poskytujeme a tím se automaticky p?epo?ítají Vaše nákupní ceny v kompletním cenníku, který je umíst?n na listu ?. 2 (cenník), kde jsou jak ceny doporu?ené, tak i Vaše nákupní . Pro jednodušší orientaci v cenníku je p?idán filtr, kde si zadáte nap?. profilové ?íslo které po?adujete a objeví se Vám pouze  pneu které odpovídají Vašemu výb?ru.

 

V??ím, ?e tento nástroj Vám bude u?ite?ný a zjednoduší vaši práci a komunikaci s námi.

 

V p?ípad? technických dotazú, stanovení slev a jiných otázek nás prosím kontaktujte

!!! NOVINKA !!!

P?ipravili jsme pro Vás nový nástroj pro zjednodušení prodeje ALU diskú AEZ, DEZENT, ENZO a DOTZ Vašim zákazníkúm. V následujícím linku jsou uvedeny doporu?ené ceny s DPH ze kterých Vám poskytujeme slevu a hned vidíte, zda jsou disky dostupné (zelený bod), dostupnost do 2-4 týdnú, za p?íplatek dostupné do 7 dnú  (oran?ový bod)  a nedostupné (?ervený bod). Kliknutím na obrázek je mo?nost vizualizace ALU disku na voze.

www.etopwheels.sk/cgi-bin/evoweb.dll/wheels

 

 

registrácia domény, webdesign & webhosting - www.poruban.sk  ©2018